BV European Veterinary Laboratory Zaagmolenlaan 4 3447 GS Woerden The Netherlands
Tel Fax Web Email
0348-412549 0348-414626 www.evlonline.org info@evlonline.eu
Home Over ons Research & Development Diagnostiek Producten Over ons
Missie
EVL heeft als missie het verbeteren van de veterinaire gezondheidzorg middels het leveren van extra deskundigheid of ingrediënten die nodig zijn om een betrouwbaar, snel en goedkoop analysesysteem te ontwikkelen of uit te voeren.
Visie
EVL wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de veterinaire gezondheidszorg en daarmee aan het welzijn van de dieren.EVL wil gezien en erkend worden als u betrouwbare referentie partner die bijdraagt aan de vereiste kwaliteit en innovatie op diagnostisch gebied, door het leveren of uitvoeren van betaalbare diagnostische testen en instrumenten. EVL heeft 4 kernwaardes die de identiteit van dit bedrijf verwoorden. Bij keuzes in beleidsontwikkelingen dienen zij als maatstaf voor ons denken en handelen. Daarnaast vormen ze de leidraad hoe werknemers zich in hun werk gedragen en met elkaar omgaan. De vier kernwaarden zijn als volgt: Ondernemend: EVL is vooruitstrevend energierijk bedrijf. Doordat we weten wat er in de markt speelt zien we de mogelijkheden om onze dienstverlening aan te passen aan de actualiteit, en grijpen kansen om dit daadwerkelijk te doen! EVL werkt op een duurzame en innovatieve wijzen samen met onze klanten en partners, waarbij het komen tot oplossingen met hoogst haalbare resultaat centraal staat. Klantgericht: In onze organisatie vinden we de tevredenheid van onze klanten erg belangrijk dit dient als uitgangspunt voor ons handelen. We stellen daarom alles in het werk om met onze kennis en via onze servicegerichtheid aan de wensen van onze klanten te voldoen. Betrouwbaar: Wij zijn een commerciële, transparante organisatie met een professionele werkhouding. Openheid, eerlijkheid en duurzaamheid vormen daarom het fundament van iedere relatie die wij aangaan. In de relatie met onze klanten zijn we continu opzoek naar een win-win situatie met respect voor elkaars belangen. Kwaliteit: Wij streven erna om continu de hoogste kwaliteit van werk te leveren. EVL wil graag het beste leveren binnen de door de klant gestelde kaders.