Algemene informatie

Prijslijst

Prijslijst bekijken

Om de prijslijst te kunnen bekijken is er een wachtwoord nodig.

Aanvraagformulieren

Aanvraagformulier hond & kat 2024       Download

Aanvraagformulier voor kameelachtige  Download

Aanvraagformulier voor knaagdieren & konijnen         Download

Aanvraagformulier voor landbouwdieren Download

Aanvraagformulier voor paard                 Download

Aanvraagformulier voor reptielen, amfibieën & vissen Download

Aanvraagformulier voor vogels               Download

Bloedafname

Onvolkomenheden die ontstaan tijdens of na monstername (keuze afnamemateriaal, te hoge onderdruk tijdens bloed afnemen, opwerking, condities tijdens opslag en vervoer) kunnen de uitslagen van diagnostische testen beïnvloeden. In voorkomende gevallen dient hiermee rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de bevindingen. De meest voorkomende storende factoren die kunnen ontstaan zijn:
Hemolyse
Ontstaat door lysis van rode bloedcellen waardoor hemoglobine vrijkomt, het geen bepalingen waarbij met (complementair) groen licht wordt gemeten, kan verstoren. Dit geldt met name voor K+, Mg2+ en Fe2+/3+. Hemolyse is te voorkomen door het bloedmonster langzaam, onder zo laag mogelijke onderdruk, af te nemen. Gebruik dus bv geen te grote vacumuumbuizen! Verder zo nodig/mogelijk tijdig centrifugeren, waardoor het serum/plasma van de erytrocyten nog intact zijn op het moment van versturen. Denk ook aan de hemolyse die kan optreden t.g.v. mogelijke bevriezing tijdens transport.
Lipemie
Een melkachtige vertroebeling van het serum door accumulatie van microscopische vetdruppels. Dit kan ontstaan bij diabetes, hoog-vet dieet, Cushing-syndroom, dyslipidemie of acute pancreatitis. Om onderscheid te kunnen maken tussen fysiologische lipemie na voedselopname of een pathologische lipemie wordt aangeraden om het dier 8 tot 12 uur te laten vasten voordat het bloedmonster wordt genomen.
Glycolyse
Hiervan zal sprake zijn wanneer er nog metaboliserende cellen in het monster aanwezig zijn die vrije glucose zullen blijven gebruiken. Dit wordt voorkomen door een NaF afnamebuis te gebruiken voor deze bepaling of door het monster zo snel mogelijk in te vriezen waardoor de cellen kapot gaan en alle metabole processen tot stilstand komen. Bij gebruik van een NaF buis dient het plasma dan wel zo snel mogelijk van de erytrocyten te worden gescheiden.

Monstername

Onvolkomenheden die ontstaan tijdens of na monstername (keuze afnamemateriaal, te hoge onderdruk tijdens bloed afnemen, opwerking, condities tijdens opslag en vervoer) kunnen de uitslagen van diagnostische testen beïnvloeden. In het overzicht hieronder is weergeven hoe het afname materiaal verkregen moet worden en hoe deze aangeleverd dient te worden.
Bij het EVL kunt u alle materialen die nodig zijn voor de monstername gratis  aanvragen d.m.v. dit bestelformulier. Vul dit bestel formulier in en verzend deze naar dierenarts@evlonline.eu
Afhankelijk van het te bepalen onderzoek dient duidelijk te zijn welke afnamebuizen gebruikt moeten worden voor de aan te vragen veterinaire onderzoeken. U kunt bij de veterinaire onderzoeken een uitgebreide beschrijving vinden van de te gebruiken materialen.

 

Bacteriologie – Aëroob onderzoek
Hierbij dient men gebruik te maken van een droge, steriele wattenstaaf die na monstername in een steriel transportmedium wordt geplaatst.
Bacteriologie – Anaëroob onderzoek
Hierbij dient men gebruik te maken van een droge, steriele wattenstaaf die na monstername in een steriel transportmedium wordt geplaatst (AMIES- of STUART medium).
Bloeduitstrijkjes
Dit materiaal dient ter beoordeling van rode- en witte bloedcelmorfologie. Om verzekerd te zijn van een goede beoordeling dient het bloeduitstrijkje van vers volbloed gemaakt te worden en bij voorkeur zo dun mogelijk uitgestreken. Na drogen aan de lucht dient het objectglas in een houder geplaatst te worden, zodat er geen beschadigingen kunnen optreden. 
Cytologie
De cellen dienen aangebracht te worden op een objectglas. Na drogen aan de lucht dient het objectglas in een houder geplaatst te worden zodat er geen beschadigingen kunnen optreden.
EDTA-bloed
Dit afnamemateriaal is te gebruiken voor de bepalingen van veel hematologische parameters, bloedgroepen en bloedparasieten. EDTA-bloed wordt verkregen door volbloed af te nemen in een buis met een chemische toevoeging: Ethyleen-Diamine-Tetra-Azijnzuur. Na afname dient men de buis goed te zwenken zodat het volbloed goed gemengd wordt met het aanwezige EDTA, zodat er geen stolling van het bloed optreedt.
Feces
Hierbij dient men gebruik te maken van een goed afsluitbaar plastic potje met schroefdeksel. Wanneer het rectale of cloaca afname betreft dient u het materiaal in een transportmedium te plaatsen.
Haar en Huidschilfers
Afnameplaats desinfecteren met 70% alcohol. Haar met een pincet uitnemen en naar een steriele buis overbrengen. Huid met een scalpel of lepel afschrapen en overbrengen in een steriele buis. De buis mag geen transportmedium bevatten.
Histologie
Hierbij dient men gebruik te maken van een goed afsluitbaar plastic potje met schroefdeksel. Het materiaal dient na afname direct in 3-5% formaline te worden bewaard.
Lithium-Heparine bloed
Dit afnamemateriaal wordt gebruikt voor klinisch chemische bepalingen. Na afname dient men de buis goed te zwenken zodat het volbloed goed gemengd wordt met het Lithium-Heparine. Het materiaal is nu gereed om aangeboden te worden aan het laboratorium.
Melk
Hierbij dient men gebruik te maken van buizen met een anti-bacterieel middel die ervoor zorgt dat het aangeleverde materiaal 48 uur stabiel blijft. Na deze 48 uur kunnen grote concentraties bacteriën zich alsnog gaan vermeerderen en zal de betrouwbaarheid van de testresultaten dalen. Het materiaal dient in een goed afsluitbare buis of pot te worden aangeleverd. Voor het protocol van melkafname klik hier.
Urine
Hierbij dient men gebruik te maken van een schone, goed afsluitbare buis en/of pot.
Serum
Dit afnamemateriaal is te gebruiken voor een grote verscheidenheid aan testen, zowel klinische testen als algemeen serologische testen. Serum wordt verkregen door volbloed af te nemen in een buis zonder chemische toevoegingen. Na stolling wordt deze buis een aantal minuten gecentrifugeerd (het aantal minuten is afhankelijk van de snelheid waarmee de buis wordt afgedraaid. (1200 rpm-10 minuten, 2500 rpm- 5 minuten)), zodat de rode bloedcellen gescheiden worden van het serum. Het bovenstaande serum wordt afgepipetteerd en bewaard in een polyproyleen microcentrifuge buis. Het materiaal is nu gereed voor verzendingen naar het laboratorium.

Verzend informatie

Voor het verzenden van diagnostische monsters gelden de richtlijnen van de UN3373 code. Transport dient plaats te vinden in een goed afgesloten, voldoende gefrankeerde envelop of doos voorzien van de UN3373 code. Houdt u er alstublieft rekening mee dat alle in te zenden materialen goed afgesloten zijn, zodat er geen verlies van materiaal kan plaatsvinden. Zorg bij breekbare materialen altijd voor extra bescherming zodat er geen breuk kan plaatsvinden.

Gebruiksaanwijzing
  1. Diagnostisch monster in geschikte buis afnemen
  2. Buis goed sluiten en coderen
  3. Buis plaatsen in absorberend materiaal
  4. Buis + absorberend materiaal plaatsen in de sealbag
  5. Sealbag sluiten d.m.v. vloeistofdichte plakstrip
  6. Sealbag + aanvraagformulier plaatsen tussen het karton
  7. Karton plaatsen in de blauwe envelop
  8. Blauwe envelop sluiten d.m.v. plakrand
  9. Blauwe envelop voldoende frankeren en inzenden.
Koeriersdienst
EVL maakt gebruik van koerierdienst Miedema. Zij kunnen de samples bij u in de praktijk ophalen en verkoeld naar ons transporteren. De samples zijn dan de volgende ochtend al in ons bezit. Gelieve voor verdere details contact met ons op te nemen.
Gewone post
Voor verzendingen per gewone post kunt u bij ons gratis verzendmateriaal aanvragen zodat de monsters volgens de juiste richtlijnen kunnen worden verstuurd. Houdt u er echter wel rekening mee dat de levertijd rond de feestdagen langer kunnen zijn dan normaal.
Pakketservice (met pakketzegel)
U kunt de monsters uiteraard ook verzenden via de pakketservice van PostNL. Indien u op deze manier monsters wilt versturen, kunt u het beste een koelelement toevoegen. Helaas is het regelmatig voorgekomen dat de pakketjes op het verkeerde adres zijn terechtgekomen door hergebruik van dozen waarop oude adressen niet goed waren afgeplakt. Wij vragen U derhalve hier goed op te letten. Houd track en trace codes gaarne bij de hand, zodat altijd na te gaan is waar het pakket zich bevindt.