Missie & Visie

EVL heeft als missie het verbeteren van de veterinaire gezondheidzorg middels het leveren van extra deskundigheid of ingrediënten die nodig zijn om een betrouwbaar, snel en goedkoop analysesysteem te ontwikkelen of uit te voeren. Ook willen wij wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de veterinaire gezondheidszorg en daarmee aan het welzijn van de dieren. EVL wil gezien en erkend worden als uw betrouwbare referentie partner die bijdraagt aan de vereiste kwaliteit en innovatie op diagnostisch gebied, door het leveren of uitvoeren van betaalbare diagnostische testen en instrumenten.

Kernwaardes

EVL heeft vier kernwaardes die de identiteit van dit bedrijf verwoorden. Bij keuzes in beleidsontwikkelingen dienen zij als maatstaf voor ons denken en handelen. Daarnaast vormen ze de leidraad hoe werknemers zich in hun werk gedragen en met elkaar omgaan.
[ve_infobox alignment=”center” icon_animation=”zoom” title_tag=”h3″ css_animation=”none” icon_alignment=”center” title=”Betrouwbaar” icon=”linearicons-lighter” icon_size=”4rem” title_color=”#14284b” el_class=”INFO_BOX”]

Wij zijn een commerciële, transparante organisatie met een professionele werkhouding. Openheid, eerlijkheid en duurzaamheid vormen daarom het fundament van iedere relatie die wij aangaan. In de relatie met onze klanten zijn we continu opzoek naar een win-win situatie met respect voor elkaars belangen.

[/ve_infobox][ve_infobox alignment=”center” icon_animation=”zoom” title_tag=”h3″ css_animation=”none” icon_alignment=”center” title=”Klantgericht” icon=”linearicons-lighter” icon_size=”4rem” title_color=”#14284b” el_class=”INFO_BOX”]

In onze organisatie vinden we de tevredenheid van onze klanten erg belangrijk, dit dient als uitgangspunt voor ons handelen. We stellen daarom alles in het werk om met onze kennis en via onze servicegerichtheid aan de wensen van onze klanten te voldoen.

[/ve_infobox][ve_infobox alignment=”center” icon_animation=”zoom” title_tag=”h3″ css_animation=”none” icon_alignment=”center” title=”Kwaliteit” icon=”linearicons-lighter” icon_size=”4rem” title_color=”#14284b” el_class=”INFO_BOX”]

Wij streven ernaar om continu de hoogste kwaliteit van werk te leveren. EVL wil graag het beste leveren binnen de door de klant gestelde kaders.

[/ve_infobox][ve_infobox alignment=”center” icon_animation=”zoom” title_tag=”h3″ css_animation=”none” icon_alignment=”center” title=”Ondernemend” icon=”linearicons-lighter” icon_size=”4rem” title_color=”#14284b” el_class=”INFO_BOX”]

EVL is een vooruitstrevend energierijk bedrijf. Doordat we weten wat er in de markt speelt, zien we de mogelijkheden om onze dienstverlening aan te passen aan de actualiteit en grijpen kansen om dit daadwerkelijk te doen! EVL werkt op een duurzame en innovatieve wijze samen met onze klanten en partners, waarbij het komen tot oplossingen met het hoogst haalbaar resultaat centraal staat.

[/ve_infobox]