Dit project is een vervolg op het project 2008-02.

Door het gebruik van een sneltest voor mastitis moet het gebruik van antibiotica bij melkkoeien drastisch verminderd worden zodat melkkoeien sneller en beter behandeld kunnen worden. Bovendien moet het gebruik van deze sneltest leiden tot melk met een substantieel lager celgetal waardoor niet alleen de kwaliteit en de houdbaarheid van de melk aanzienlijk toeneemt maar bovendien de resistentieontwikkeling tegen antibiotica sterk afneemt.

Doelstelling van het project is de ontwikkeling van een mastitis sneltest waarmee mastitis veroorzakende bacteriën binnen 60 minuten op een eenvoudige wijze op het melkveebedrijf door de melkveehouder zelf kunnen worden aangetoond. Vaststellen van een AB gevoeligheidstest patroon duurt 16-18 uur. M.b.v. een mastitis sneltest is de melkveehouder in staat direct gerichte actie te ondernemen tegen de aangetroffen mastitis pathogenen.