Coccidiose is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door Eimeria protozoën die wereldwijd voorkomen. Avian cocciodiose besmetting is een ernstig probleem binnen de pluimveehouderij. Het komt met name voor bij jonge kuikens. Door beschadiging van de darmwand en dientengevolge sterfte van dieren, verminderde groei en slechtere voederconversie, treedt directe bedrijfseconomische schade op, die wereldwijd in de miljarden loopt.

Huidige behandelingen bestaan uit preventief toevoegen van anticoccidiosemiddelen in het voer of door vaccinatie. Echter, er wordt steeds meer resistentie tegen deze cocciostatica opgebouwd en er zijn ernstige zorgen over de volksgezondheid als gevolg van het gebruik van deze middelen. Op termijn zullen deze middelen worden verboden. Er is nu echter nog geen goed alternatief.

Huidige vaccins bestaan uit zogenaamde “levende vaccins”. Voor het produceren hiervan moeten grote hoeveelheden kuikens worden besmet. Vervolgens wordt hun ontlasting gebruikt voor het maken van het vaccin en worden de kuikens afgevoerd en zijn ze verder niet meer te gebruiken. Een dieronvriendelijke proces. Tevens vind er “back mutation” plaats bij het produceren van de vaccins en bieden vaccins veelal geen totale bescherming. Testen om de ernst van de coccidiose besmetting aan te tonen zijn kostbaar, kosten veel tijd of moeten uitgevoerd worden door een expert en kunnen niet op locatie worden uitgevoerd. Het doel is om een snelle specifieke sneltest te ontwikkel voor de meest bekende coccidiose soorten.

EVL wil in dit project i.s.m. derden een additief, een vaccin en een betaalbare sneltest ontwikkelen.