Ontwikkeling van een plantaardig product dat chlamydia-infecties stopt dan wel bestrijdt bij vogels

EVL wil in dit project neus- en oogdruppel ontwikkelen, gebaseerd op plantaardige/kruiden-extracten voor katten en vogels. Vooral deze twee groepen huisdieren zijn verantwoordelijk voor chlamydia-infecties bij mensen. Chlamydia organismen worden steeds resistenter en een neus- dan wel oogdruppel zonder antibiotica die deze ziekte kunnen genezen en zelfs voorkomen, zijn zeer wenselijk. Met name ornithose bij vogelbezitters en […]

Read More

Ontwikkeling van een snelle diagnose op mastitis

Dit project is een vervolg op het project 2008-02. Door het gebruik van een sneltest voor mastitis moet het gebruik van antibiotica bij melkkoeien drastisch verminderd worden zodat melkkoeien sneller en beter behandeld kunnen worden. Bovendien moet het gebruik van deze sneltest leiden tot melk met een substantieel lager celgetal waardoor niet alleen de kwaliteit […]

Read More

Intergrale aanpak voor detectie, preventie en bestrijding Coccidiose

Coccidiose is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door Eimeria protozoën die wereldwijd voorkomen. Avian cocciodiose besmetting is een ernstig probleem binnen de pluimveehouderij. Het komt met name voor bij jonge kuikens. Door beschadiging van de darmwand en dientengevolge sterfte van dieren, verminderde groei en slechtere voederconversie, treedt directe bedrijfseconomische schade op, die wereldwijd in de miljarden […]

Read More

Ontwikkeling van probiotica: oraalproduct voor vogels

Pluimvee en vogels worden gezien als boosdoeners van verspreiding van pathogenen. Met name E.coli O157 wordt zeer veel verspreid door pluimvee en duiven. Duiven komen veelvuldig in contact met de mens. Het immuunsysteem van vogels is georiënteerd rond het darmstelsel en indien we pluimvee en duiven van een goede stabiele darmflora kunnen voorzien, is er […]

Read More

Vermindering antibioticagebruik in de veehouderij

EVL neemt deel aan een IPC collectief met 2 andere partijen in een onderdeel van dit project heeft als doel: vermindering antibiotica gebruik in de veehouderij. In het collectief is EVL verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een plantaardige component tegen antibioticaresistente bacterie. Recente onderzoeken tonen aan dat een groot deel van het kippenvlees in de […]

Read More