EVL neemt deel aan een IPC collectief met 2 andere partijen in een onderdeel van dit project heeft als doel: vermindering antibiotica gebruik in de veehouderij. In het collectief is EVL verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een plantaardige component tegen antibioticaresistente bacterie.

Recente onderzoeken tonen aan dat een groot deel van het kippenvlees in de supermarkt besmet is met antibioticaresistente bacteriën. Het doel van EVL is het ontwikkelen van een plantaardig extract dat in de darm van vleeskuikens die resistente bacteriën kan afdoden, beheersen of onderdrukken. Hiermee wordt dan ook de besmetting van het vleesproduct voorkomen/verminderd. In eerste instantie focussen wij op ESBL producerende E.coli, omdat uit onderzoek blijkt dat deze bacterie op elk kuikenbedrijf voorkomt. Wij zullen in vitro testen ontwikkelen om de werkzaamheid in vitro van geëxtraheerde semiruwe preparaten te kunnen meten. Tevens zijn wij medeverantwoordelijk voor de extractie zuivering van deze kruid- en boomcomponenten. Uit de ruwe extractentest zullen de meest veelbelovende extracten worden geselecteerd om verder te zuiveren, waarna deze eerst individueel en later in mengsels in de praktijk worden getest, gemonitord en eventueel doorontwikkeld.